BlackBerry Z10 - Nhập văn bản bằng các ngôn ngữ khác

background image

văn bản bằng các ngôn ngữ khác

Bạn

có thể cài thiết bị BlackBerry của mình nhận biết được ba ngôn ngữ nhập văn bản khác nhau khi bạn nhập văn bản.

Khi

nhập văn bản, thiết bị của bạn sẽ đưa ra các tiên đoán dựa trên từng hệ ngôn ngữ. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một ngôn

ngữ

hiển thị dựa gốc Latinh, các tiên đoán sẽ xuất hiện cho bất cứ ngôn ngữ gốc Latinh nào đã được cấu hình. Tương tự,

nếu

ngôn ngữ hiển thị của bạn là tiếng Hàn, máy sẽ không hiển thị các gợi ý bằng tiếng Ả-rập hay tiếng gốc Latinh. Khi cài

nhiều

hơn một ngôn ngữ nhập liệu, bạn có thể cần phải cân nhắc các lưu ý sau:

• Một số ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Thái và tiếng Ả-rập, có nhiều ký tự trong bảng chữ cái hơn so với các phím trên bàn

phím.

Bạn cần phải sử dụng một tổ hợp phím tắt để truy cập vào ký tự cấp hai hoặc cấp ba này trên một phím đặc biệt.

Để

biết thông tin về cách truy cập các loại ký tự này, hãy xem mục trợ giúp cho việc nhập liệu bằng ngôn ngữ đó.

• Các ngôn ngữ khác nhau có thể có bố trí bàn phím khác nhau. Ví dụ, tiếng Anh của người Mỹ sử dụng bố trí bàn phím

QWERTY,

nhưng người Pháp lại sử dụng bố trí bàn phím AZERTY. Một số phím xuất hiện tại các vị trí mà bạn có thể

không

dùng tới.

• Các ngôn ngữ tương tự nhau có thể có bố trí bàn phím hơi khác nhau một chút. Ví dụ, nhiều ngôn ngữ sử dụng bố trí

bàn

phím QWERTY. Tùy nhiên, tiếng Đan Mạch, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Rumani bao gồm các ký tự khác nhau trên

bàn

phím cơ bản mà không có trên các bố trí bàn phím QWERTY khác.

• Một số ngôn ngữ được hỗ trợ, ví dụ như tiếng Do Thái, tiếng Ba Tư, và tiếng Ả-rập, lại đọc từ phải sang trái. Nếu bạn đổi

sang

một trong số các ngôn ngữ này từ một ngôn ngữ đọc từ trái sang phải khi đang ở giữa câu, thiết bị sẽ tự động đặt

các

ký tự mà bạn gõ vào ở phía bên trái của con trỏ. Khi đổi trở lại ngôn ngữ đọc từ trái sang phải, bạn cần di chuyển

con

trỏ trở lại phía bên phải của văn bản.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

182

background image

Nhập