BlackBerry Z10 - Có gì mới trong trợ năng

background image

gì mới trong trợ năng

Thiết

bị BlackBerry của bạn được thiết kế giúp bạn luôn đạt hiệu quả bằng công nghệ hỗ trợ cho người khuyết tật và người

yêu cầu đặc biệt. BlackBerry vẫn tiếp tục cải thiện các tính năng trợ năng trên thiết bị BlackBerry bằng các bản cập

nhật

cho những tính năng hiện có và các cử chỉ mở rộng để sử dụng với BlackBerry Screen Reader.

Cử

chỉ

• Cử chỉ "Tôi đang ở đâu" sẽ khiến BlackBerry Screen Reader mô tả ứng dụng đang hoạt động và điểm liên quan hiện

hành.

Để sử dụng cử chỉ "Tôi đang ở đâu", hãy nhấn màn hình bằng hai ngón tay. Khi bạn đang ở trên màn hình chính,

cử

chỉ "Tôi đang ở đâu" sẽ đọc thông tin về biểu tượng ở phía trên bên trái của màn hình.

Hỗ

trợ ứng dụng cho BlackBerry Screen Reader

BlackBerry

Screen Reader nay sẽ hỗ trợ các ứng dụng sau:

• BlackBerry Remember
• Nhạc
• Thẻ thông minh

Cài

đặt

• Lúc này bạn có thể cài màn hình bằng tính năng Tương phản ngịch.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

189

background image

• Lúc này sẽ có ngăn xem trước cho cài đặt Phụ đề.

BlackBerry

Screen Reader