BlackBerry Z10 - Personalizarea notificărilor pentru un contact

background image

Personalizarea notificărilor pentru un contact

Notificările personalizate pentru contacte prevalează faţă de setările de notificări pentru profiluri şi aplicaţii. De exemplu,


dacă sunetul este activat pentru notificări ale telefonului pentru un contact însă sunetul este dezactivat pentru telefon,


telefonul va suna totuşi când contactul respectiv vă va apela.

1.

În ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări > Notificări.

3.

În partea inferioară a ecranului Notificări, atingeţi Notificări contact.

4.

Atingeţi

.

5.

Atingeţi un contact.

6.

Procedaţi astfel:
• Atingeţi Apeluri telefonice.
• Atingeţi Mesaje de e-mail.
• Atingeţi BBM.
• Atingeţi Mesaje text.
• Atingeţi Alte mesaje, ceea ce include aplicaţii precum Facebook, Twitter, LinkedIn şi altele.

7.

Efectuaţi una din următoarele acţiuni:
• Dezactivaţi comutatorul Toate notificările.
• Modificaţi setările Sunet, Ton de apel, Vibraţie, LED sau Previzualizări instantanee.
Notă: Dacă setaţi oricare dintre listele derulante la Setare profil, setările pentru sunet, ton, vibraţii sau LED vor

reflecta parametrii setaţi în profilul activ. Dacă modificaţi listele derulante, aceste modificări vor prevala faţă de

setările din profilul activ.

Contactele pentru care aţi setat notificări personalizate sunt enumerate în ecranul Notificări contact.

Ghidul utilizatorului

Telefon şi voce

58