BlackBerry Z10 - Setarea preferinţelor de backup în BlackBerry Link

background image

Setarea preferinţelor de backup în BlackBerry Link

Puteţi seta dispozitivul BlackBerry să realizeze automat backup, atunci când îl conectaţi la computer. Puteţi personaliza

numele fişierului de backup creat de BlackBerry Link şi selecta tipurile de date de inclus în acesta.
Pe un computer Windows, procedaţi astfel:

1. Deschideţi BlackBerry Link.
2. În partea laterală a ferestrei BlackBerry Link, faceţi clic pe dispozitiv.
3. Faceţi clic pe Backup şi restaurare.

În mod implicit, BlackBerry Link realizează un backup rapid al dispozitivului, inclusiv toate datele cu excepţia fişierelor

media şi a aplicaţiilor.

4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

Ghidul utilizatorului

Setări

216

background image

• Pentru a seta opţiunea de backup automat, selectaţi caseta de validare Backup automat dispozitiv. Din lista

derulantă, selectaţi frecvenţa cu care doriţi să se realizeze backup-ul.

• Pentru a realiza backup-ul tuturor datelor de pe dispozitiv, selectaţi opţiunea Backup integral.
• Pentru a realiza backup doar pentru anumite tipuri de date, selectaţi opţiunea Backup personalizat. Faceţi clic pe

Configurare. Bifaţi casetele de validare din dreptul datelor pe care doriţi să le includeţi în fişierele de backup.

Pe un computer Mac, procedaţi astfel:

1. Deschideţi BlackBerry Link.
2. În partea laterală a ferestrei BlackBerry Link, faceţi clic pe dispozitiv.
3. Faceţi clic pe Backup şi restaurare.

În mod implicit, BlackBerry Link realizează backup-ul tuturor datelor de pe dispozitiv.

4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a seta opţiunea de backup automat, selectaţi caseta de validare Backup dispozitiv. Din lista derulantă,

selectaţi frecvenţa cu care doriţi să se realizeze backup-ul.

• Pentru a realiza backup doar pentru anumite tipuri de date, selectaţi caseta de validare Selectare date de inclus în

fişierele de backup. Selectaţi casetele de validare din dreptul datelor pe care doriţi să le includeţi în fişierele de

backup.