BlackBerry Z10 - Restaurarea datelor dispozitivului

background image

Restaurarea datelor dispozitivului

Cu BlackBerry Link, puteţi restaura fişierele de backup care includ datele acceptate de pe dispozitive pe care rulează

BlackBerry Device Software 5.0 sau o versiune ulterioară şi BlackBerry 10 OS.
Pe un computer Windows, procedaţi astfel:

1. Deschideţi BlackBerry Link.
2. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
3. În partea laterală a ferestrei BlackBerry Link, faceţi clic pe dispozitiv.
4. Faceţi clic pe Backup şi restaurare.

Ghidul utilizatorului

Setări

217

background image

5. Procedaţi astfel:

• Pentru a restaura pe dispozitiv toate datele dintr-un fişier de backup, faceţi clic pe un fişier.
• Pentru a restaura pe dispozitiv anumite date dintr-un fişier de backup, faceţi clic pe un fişier. Faceţi clic pe


opţiunea Restaurare personalizată. Goliţi casetele de selectare din dreptul unei sau a mai multor baze de date pe
care nu doriţi să le restauraţi.

• Pentru a restaura date dintr-un fişier de backup care nu este în listă, faceţi clic pe

. Navigaţi la fişierul .bbb

sau .ipd. Faceţi clic pe OK.

6. Faceţi clic pe Restaurare.

Pe un computer Mac, procedaţi astfel:

1. Deschideţi BlackBerry Link.
2. Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
3. În partea laterală a ferestrei BlackBerry Link, faceţi clic pe dispozitiv.
4. Faceţi clic pe Backup şi restaurare.
5. Faceţi clic pe Restaurare dispozitiv.
6. Procedaţi astfel:

• Pentru a restaura pe dispozitiv toate datele dintr-un fişier de backup, faceţi clic pe un fişier.
• Pentru a restaura pe dispozitiv anumite date dintr-un fişier de backup, faceţi clic pe un fişier. Goliţi caseta de


selectare Restaurare toate datele. Goliţi casetele de selectare din dreptul unei sau a mai multor baze de date pe
care nu doriţi să le restauraţi.

• Pentru a restaura datele dintr-un fişier de backup care nu este în listă, faceţi clic pe Schimbare. Navigaţi la

fişierul .bbb sau .ipd. Faceţi clic pe OK.

• Pentru a elimina toate datele dispozitivului şi a-l restaura la setările implicite din fabrică, faceţi clic pe Restaurare la

setările din fabrică.

7. Faceţi clic pe Restaurare.