BlackBerry Z10 - Introducerea unui caracter cu accent

background image

Introducerea unui caracter cu accent

Lista cu accente disponibile depinde de limba de introducere activă. Dacă setaţi mai multe limbi de introducere, pentru o


literă apar accentele pentru limbile care pot fi prezise împreună. De exemplu, atunci când sunt setate limbile engleză,


franceză şi germană, deoarece au alfabete similare, veţi avea opţiuni de accente pentru toate trei limbile.

1.

În aplicaţia Tastatură BlackBerry, atingeţi şi menţineţi apăsată litera la care doriţi să adăugaţi un accent.

2.

Atunci când deasupra literei apar caractere cu accent, glisaţi degetul pe caracterul dorit.

3.

Ridicaţi degetul.

Sfat: Pentru a introduce o majusculă cu accent, atingeţi mai întâi

. Sau, atunci când aveţi degetul pe caracterul cu

accent dorit, faceţi o pauză înainte de a ridica degetul şi litera se va schimba în majusculă.