BlackBerry Z10 - Depanare: Bluetooth

background image

Depanare: Bluetooth
Nu pot realiza asocierea cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

• Verificaţi dacă dispozitivul dvs. BlackBerry este compatibil cu dispozitivul compatibil Bluetooth. Pentru mai multe

informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu dispozitivul compatibil Bluetooth.

• Dacă dispozitivul dvs. compatibil Bluetooth necesită o cheie de acces pe care nu o cunoaşteţi, verificaţi documentaţia

furnizată cu dispozitivul compatibil Bluetooth. Uneori, cheia de acces este setată la 0000 până când o schimbaţi. Dacă

nu ştiţi cheia de acces, încercaţi 0000.

• Dacă dispozitivul dvs. BlackBerry nu detectează dispozitivul compatibil Bluetooth cu care doriţi să-l asociaţi, încercaţi

să permiteţi descoperirea dispozitivului BlackBerry pentru o scurtă perioadă de timp. Pe ecranul de întâmpinare,
treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi

Setări > Reţele şi conexiuni > Bluetooth.

În lista derulantă Poate fi descoperit, atingeţi Pornit sau 2 minute. Dacă este cazul, introduceţi parola dispozitivului
BlackBerry. Iniţiaţi procesul de asociere conform documentaţiei furnizate cu dispozitivul.

• Dacă dispozitivul compatibil Bluetooth utilizează o baterie, conectaţi-l la o sursă de alimentare şi încercaţi din nou. În

funcţie de dispozitiv, dacă bateria este prea descărcată, se poate ca dispozitivul să funcţioneze în continuare, dar să nu


poată fi asociat.

• Dacă este activat modul Hotspot mobil, asiguraţi-vă că încercaţi să vă conectaţi la un dispozitiv compatibil Bluetooth

care utilizează profilurile Handsfree, Port serial sau Reţea personală.

Ghidul utilizatorului

Setări

164

background image

Pierd în mod repetat conexiunea cu setul auto compatibil Bluetooth

• Verificaţi dacă setul auto utilizează cea mai recentă versiune software disponibilă. Pentru informaţii suplimentare

despre versiunea software a setului auto, consultaţi documentaţia furnizată împreună cu acesta.

• Mutaţi dispozitivul BlackBerry în alt loc din vehicul sau orientaţi dispozitivul într-o altă direcţie. Amplasarea antenei

dispozitivului în raport cu antena Bluetooth a setului auto poate afecta conexiunea Bluetooth.