BlackBerry Z10 - Cum pot creşte durata de viaţă a bateriei?

background image

Cum pot creşte durata de viaţă a bateriei?

Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de modul de utilizare a dispozitivului BlackBerry. Pentru a ajuta energia bateriei

să reziste mai mult, iată câteva recomandări:

Ghidul utilizatorului

Setări

142

background image

Scăderea luminozităţii ecranului

Prelungiţi durata de utilizare a bateriei schimbând setările dispozitivului pentru a scădea luminozitatea ecranului.
Procedaţi astfel:

• Pentru a regla luminozitatea ecranului sau modifica intervalul pentru blocarea ecranului, pe ecranul de întâmpinare,

glisaţi în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi

Setări > Afişaj.

• Pentru a bloca automat dispozitivul şi reduce luminozitatea ecranului când se află într-o carcasă sau husă BlackBerry,

pe ecranul de întâmpinare, glisaţi în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi

Setări > Securitate şi

confidenţialitate > Parolă dispozitiv > Blocare dispozitiv la introducerea în toc.

Reducerea volumului

Procedaţi astfel:

• Pentru a micşora volumul dispozitivului, utilizaţi tastele de volum din partea dreaptă a dispozitivului.
• Pentru a ajusta alte setări ale volumului, precum volumul pentru aplicaţii sau notificări, în ecranul de întâmpinare,

glisaţi în jos din partea superioară a ecranului. Atingeţi

Setări > Volum principal sau Notificări.

Închiderea aplicaţiilor

Măriţi durata de utilizare a bateriei la o încărcare închizând orice aplicaţii sau caracteristici pe care nu le mai utilizaţi,


pentru ca acestea să nu ruleze în continuare în fundal. Anumite caracteristici consumă mai multă energie a bateriei decât


altele. Închideţi sau dezactivaţi aceste aplicaţii şi caracteristici atunci când nu le utilizaţi: camera (dacă dispozitivul este


dotat cu o cameră), Browser BlackBerry, GPS-ul şi tehnologia Bluetooth.

Oprirea conexiunilor

Dacă dispozitivul nu se află în raza de acoperire wireless, puteţi opri conexiunea pentru ca dispozitivul să nu caute în


continuu un semnal de reţea. De asemenea, puteţi contribui la creşterea duratei bateriei ştergând reţelele Wi-Fi salvate, pe
care nu le mai utilizaţi.
Procedaţi astfel:

• Pentru a opri o conexiune, în ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

Atingeţi

Setări > Reţele şi conexiuni.

• Pentru a şterge o reţea Wi-Fi salvată, în ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a

ecranului. Atingeţi

Setări > Reţele şi conexiuni > Wi-Fi >

. Atingeţi şi ţineţi apăsată reţeaua pe care doriţi să o

ştergeţi. Atingeţi

.

Ghidul utilizatorului

Setări

143

background image

Actualizarea software-ului

De cele mai multe ori veţi beneficia de o creştere a economiei de energie utilizând cea mai recentă versiune BlackBerry 10
OS. Dacă există o actualizare software disponibilă pentru dispozitivul dvs., în BlackBerry Hub va apărea o notificare în
acest sens.

Utilizarea unui card media

Reduceţi consumul de energie păstrând mai puţine date pe dispozitiv. Salvaţi datele pe un card media şi nu pe spaţiul de


stocare al dispozitivului.

Dezactivarea bliţului camerei foto

Dacă dispozitivul dvs. este dotat cu o cameră foto, puteţi economisi energie dezactivând bliţul atunci când fotografiaţi.
Sfat: La fel ca pentru majoritatea dispozitivelor electronice, bateria dispozitivului dvs. se va descărca mai încet dacă evitaţi

expunerea acesteia la razele soarelui şi alte locuri cu temperaturi ridicate, păstraţi contactele curate şi o încărcaţi regulat.


Evitaţi să lăsaţi dispozitivul oprit cu un nivel scăzut de încărcare a bateriei pentru o perioadă îndelungată de timp.