BlackBerry Z10 - Ajustarea volumului, vitezei şi tonalităţii utilizând setările dispozitivului

background image

Ajustarea volumului, vitezei şi tonalităţii utilizând setările dispozitivului

1.

Pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

Setări pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa meniul Setări.

3.

Atingeţi Accesibilitate pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa opţiunea

Accesibilitate.

4.

Atingeţi Cititor de ecran pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori pentru a activa opţiunea Cititor

de ecran.

5.

Procedaţi astfel:
• Treceţi rapid cu un deget în sus pentru a creşte volumul. Treceţi rapid cu un deget în jos pentru a reduce volumul.
• Atingeţi câmpul Tonalitate cu un deget pentru a seta punctul de interes. Treceţi rapid cu degetul în sus pentru a

mări valoarea glisorului Tonalitate. Treceţi rapid cu degetul în joc pentru a micşora valoarea glisorului Tonalitate.

• Atingeţi câmpul Viteză cu un deget pentru a seta punctul de interes. Loviţi în sus cu un deget pentru a mări

viteza.

6.

Închideţi setările BlackBerry Screen Reader într-unul dintre următoarele moduri:

Ghidul utilizatorului

Setări

198

background image

• Treceţi rapid cu degetul în sus din partea de jos a ecranului pentru a-l minimiza. Dacă dispozitivul dvs. are un

trackpad, încercaţi să nu îl atingeţi atunci când treceţi cu degetul în sus pentru a debloca ecranul. Treceţi rapid

cu degetul în sus din partea stângă sau dreaptă a trackpad-ului. Cu punctul de interes pe aplicaţia minimizată,

atingeţi de două ori cu două degete pentru a închide aplicaţia.

• Atingeţi

din colţul de jos-stânga pentru a seta punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori

din colţul de

jos-stânga al ecranului pentru a reveni în ecranul Accesibilitate. Atingeţi

din colţul de jos-stânga pentru a seta

punctul de interes. Apoi, atingeţi de două ori

din colţul de jos-stânga al ecranului pentru a reveni în ecranul

Setări sistem. Cu punctul de interes pe aplicaţia minimizată, atingeţi de două ori cu două degete pentru a închide

aplicaţia.