BlackBerry Z10 - Crearea unui dosar sau a unei liste de sarcini din aplicaţia Remember

background image

Crearea unui dosar sau a unei liste de sarcini din aplicaţia Remember

1.

Atingeţi Note pentru a crea un doar nou sau Sarcini pentru a crea o listă de sarcini nouă.

2.

Atingeţi

>

.

3.

Introduceţi numele dosarului sau listei de sarcini.

4.

Pentru a sincroniza dosarul sau lista de sarcini cu un cont (de exemplu, un cont Evernote), selectaţi un cont din lista

derulantă Salvare la.

5.

Pentru a schimba culoarea dosarului sau a listei de sarcini, atingeţi o altă mostră de culoare.

6.

Atingeţi Salvare.