BlackBerry Z10 - Blocarea spaţiului de lucru

background image

Blocarea spaţiului de lucru

Dacă dispozitivul BlackBerry utilizează tehnologia BlackBerry Balance pentru a separa activităţile de serviciu de cele

personale, puteţi bloca spaţiul de serviciu şi continua să accesaţi fişierele, aplicaţiile şi datele personale de pe dispozitiv.
Este posibil să puteţi utiliza aceeaşi parolă pentru spaţiul de lucru şi dispozitiv, în funcţie de regulile setate de


administrator.
Este posibil să nu puteţi seta o parolă simplă pentru blocarea dispozitivului, în funcţie de regulile setate de administrator.

1.

Dacă nu aveţi încă o parolă pentru spaţiul de serviciu, pe ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din
partea superioară a ecranului pentru a crea una. Atingeţi

Setări > BlackBerry Balance. Efectuaţi una din

următoarele acţiuni:
• Pentru a configura o parolă pentru spaţiul de lucru, formată din caractere şi cifre, activaţi comutatorul Parolă

spaţiu de lucru. Introduceţi o parolă. Dacă vreţi să utilizaţi aceeaşi parolă pentru dispozitiv, activaţi comutatorul

Utilizare ca parola dispozitivului meu.

• Pentru a seta o parolă rapidă pentru spaţiul de lucru formată doar din cifre, activaţi comutatorul Parolă simplă.

Introduceţi o parolă.

2.

În ecranul de întâmpinare, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

• Pentru a bloca imediat spaţiul de lucru, atingeţi

.

• Pentru a bloca automat spaţiul de lucru după o perioadă de timp setată, atingeţi

Setări > BlackBerry

Balance. În lista derulantă Blocare spaţiu de lucru după, selectaţi un interval de timp.

Reţineţi parola pentru spaţiul de serviciu. Dacă uitaţi parola, contactaţi administratorul pentru a o reseta. Dacă depăşiţi


numărul de încercări permise pentru introducerea parolei, spaţiul de serviciu şi tot conţinutul acestuia vor fi şterse.