BlackBerry Z10 - Adăugarea muzicii curente la o listă de redare

background image

Adăugarea muzicii curente la o listă de redare

Atunci când este redată o melodie sau un album, procedaţi astfel:

• Pentru a adăuga melodia la o listă de redare, atingeţi ecranul. Atingeţi

>

.

• Pentru a adăuga albumul la o listă de redare, atingeţi

>

. Atingeţi

>

.