BlackBerry Z10 - Îmbunătăţirea unei imagini

background image

Îmbunătăţirea unei imagini

Editorul de imagini vă poate ajuta să ajustaţi fotografiile pe care le efectuaţi şi să îmbunătăţiţi calităţi precum luminozitate,


saturaţie, claritate, efectul de ochi roşi şi altele.

1.

În aplicaţia Imagini, atingeţi şi ţineţi apăsată imaginea pe care doriţi să o modificaţi.

2.

Atingeţi

>

.

3.

Atingeţi o opţiune de editare, cum ar fi Îmbunătăţire automată sau Claritate.

4.

După ce aţi editat imaginea, procedaţi astfel:
• Pentru a slava modificările, atingeţi Salvare.
• Pentru a renunţa la modificări, atingeţi

>

.

Sfat: Dacă selectaţi o opţiune de editare şi nu sunteţi mulţumit de rezultate, pentru a renunţa rapid la modificări, atingeţi

din nou opţiunea de editare.