BlackBerry Z10 - Crearea unui album video

background image

Crearea unui album video

Puteţi utiliza albume pentru a organiza clipurile video în funcţie de evenimente, persoane, date sau orice altă categorie
dorită.

1.

În aplicaţia Clipuri video, atingeţi şi ţineţi apăsat un clip video.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi

.

4.

Dacă este necesar, în lista derulantă Locaţie, atingeţi locaţia în care doriţi să salvaţi albumul.

5.

Introduceţi numele albumului în câmpul Introduceţi numele albumului.

6.

Atingeţi Mutare.