BlackBerry Z10 - Modificarea lungimii unui clip video

background image

Modificarea lungimii unui clip video

1.

În aplicaţia Clipuri video, atingeţi şi ţineţi apăsat clipul pe care doriţi să îl modificaţi.

2.

Atingeţi

>

.

3.

Atingeţi şi ţineţi apăsate glisierele şi mişcaţi degetul până când clipul video este la lungimea dorită. Secţiunea redată

pe durata dintre glisiere reprezintă lungimea videoclipului revizuit.

4.

După ce aţi modificat lungimea videoclipului, procedaţi astfel:
• Pentru a slava modificările, atingeţi Salvare.
• Pentru a renunţa la modificări, atingeţi

>

.