BlackBerry Z10 - Îmbunătăţirea unui clip video

background image

Îmbunătăţirea unui clip video

Puteţi utiliza editorul video de pe dispozitivul BlackBerry pentru a îmbunătăţi calitatea clipurilor video modificând

luminozitatea, contrastul, saturaţia şi multe altele.

1.

În aplicaţia Clipuri video, atingeţi şi ţineţi apăsat clipul pe care doriţi să îl modificaţi.

2.

Atingeţi

>

.

3.

Atingeţi o opţiune de editare.

4.

Dacă este cazul, deplasaţi glisorul pentru a obţine efectul dorit.

5.

După ce aţi editat clipul, procedaţi astfel:
• Pentru a slava modificările, atingeţi Salvare.

Ghidul utilizatorului

Funcţionalităţi media

123

background image

• Pentru a renunţa la modificări, atingeţi

>

.

Sfat: Dacă selectaţi o opţiune şi nu sunteţi mulţumit de rezultate, pentru a renunţa rapid la modificări, atingeţi din nou

opţiunea de editare.