BlackBerry Z10 - Restricţionarea contactelor din BlackBerry Hub

background image

Restricţionarea contactelor din BlackBerry Hub

Dacă nu doriţi să primiţi mesaje de la anumite conturi de e-mail sau contacte, puteţi restricţiona apariţia mesajelor în
BlackBerry Hub.

1.

În BlackBerry Hub, atingeţi

>

> Gestionare contact recent.

2.

Atingeţi numele unui contact pentru a-l adăuga la lista de contacte restricţionate.

Pentru a elimina un contact din lista de contacte restricţionate, pe ecranul Gestionare contact recent, atingeţi

şi

atingeţi numele unui contact.