BlackBerry Z10 - Modificarea modului de afişare a mesajelor în BlackBerry Hub

background image

Modificarea modului de afişare a mesajelor în BlackBerry Hub

Puteţi opta ca BlackBerry Hub să afişeze mesajele trimise sau îndosariate şi puteţi schimba modul în care vizualizaţi firele

de mesaje şi modul în care apare data în partea superioară a listei de mesaje şi notificări. De asemenea, puteţi alege modul


în care sunt afişate numele expeditorilor şi dacă imaginile sunt descărcate automat sau nu.

1.

În BlackBerry Hub, atingeţi

>

> Afişare şi acţiuni.

2.

Schimbaţi setările. De exemplu, puteţi schimba oricare dintre setările următoare:
• Pentru a vizualiza mesajele sub formă de fire de conversaţie în loc de mesaje izolate, în lista derulantă Stil afişare,

atingeţi Conversaţie.

• Pentru a nu mai afişa mesajele arhivate care au fost citite, dezactivaţi comutatorul Afişare e-mailuri arhivate

citite.

• Pentru a nu mai afişa mesajele trimise, dezactivaţi comutatorul Afişare e-mailuri trimise.
• Pentru a primi o notificare atunci când mutaţi un mesaj într-un dosar care nu este sincronizat cu dispozitivul,

activaţi comutatorul Notifică atunci când dosarul nu este sincronizat.

• Pentru a seta BlackBerry Hub astfel încât să păstreze vizualizarea în care l-aţi lăsat atunci când dispozitivul nu

este activ, dezactivaţi comutatorul Revenire la vizualizarea implicită în caz de inactivitate.

Sfat: Atunci când modificaţi stilul de afişare la Conversaţie, o line de previzualizare apare pentru fiecare e-mail din

vizualizarea listă, pentru a putea identifica rapid mesajele e-mail pe care doriţi să le citiţi dintr-o anumită conversaţie.

Ghidul utilizatorului

BlackBerry Hub şi e-mail:

89

background image

Codarea după culori a conturilor

Pentru a face mai uşor diferenţa între diferitele tipuri de conturi din BlackBerry Hub, puteţi alege o culoare pentru fiecare
cont. Culoarea va apărea în partea stângă a listei de mesaje.

1.

În BlackBerry Hub, atingeţi

>

> Gestionare Hub.

2.

Atingeţi un cont.

3.

În lista derulantă Culoare cont, atingeţi o culoare.