BlackBerry Z10 - Gestionarea fişierelor

background image

Gestionarea fişierelor

Redenumirea unui fişier sau a unui dosar

Manager fişiere vă permite să modificaţi numele de fişiere şi dosare, de exemplu pentru a corecta o greşeală sau un

cuvânt. Pentru a redenumi un fişier sau un dosar:

1.

Atingeţi şi menţineţi apăsat un fişier sau dosar.

2.

Atingeţi

.

Sfat: Pentru a modifica tipul unui fişier, atingeţi şi ţineţi apăsat un fişier. Atingeţi

>

.

Ghidul utilizatorului

Aplicaţii şi funcţii

274

background image

Adăugarea unui dosar

La deschiderea Manager fişiere este afişată o listă cu dosare predefinite. Pentru a adăuga un dosar, procedaţi astfel:

1.

Navigaţi până la locaţia în care doriţi să adăugaţi un dosar nou.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi

.

Notă: Este posibil să nu aveţi dosare predefinite pe un dispozitiv sau o unitate conectat(ă), precum un computer sau un
card media.

Căutarea unui element în Manager fişiere

1.

Atingeţi

.

2.

Introduceţi integral sau parţial numele elementului pe care îl căutaţi.

Notă: Pentru a căuta un element pe un dispozitiv conectat, trebuie să efectuaţi căutarea atunci când dispozitivul este
deschis în Manager fişiere.

Sortarea fişierelor şi dosarelor

Puteţi vizualiza fişierele şi dosarele dvs. după nume, dată, tip sau dimensiune. De asemenea, puteţi decide ordinea de


sortare, între cea ascendentă şi cea descendentă.

Sfat: Pentru a schimba modul de vizualizare a fişierelor şi dosarelor, atingeţi

pentru a le vizualiza sub formă de listă

sau

pentru a le vizualiza sub formă de grilă.

Atingeţi

>

.

• Pentru a schimba modalitatea de sortare a fişierelor şi dosarelor, atingeţi Sortare > Nume, Dată, Tip sau Dimensiune.
• Pentru a schimba ordinea fişierelor şi dosarelor, atingeţi Ordine > Ascendent sau Descendent.

Selectarea mai multor fişiere

1.

Atingeţi

.

2.

Atingeţi

.

3.

Atingeţi elementele pe care doriţi să le selectaţi.

Pentru a anula selectarea unui element pe care l-aţi atins din greşeală, atingeţi din nou elementul respectiv.

Ghidul utilizatorului

Aplicaţii şi funcţii

275