BlackBerry Z10 - Partajarea unui contact

background image

Partajarea unui contact

Puteţi partaja detaliile unui contact cu alte persoane, în formatul .vcf. Această partajare este similară oferirii unei cărţi de
vizită, însă în mod digital.

1.

În aplicaţia Contacte, atingeţi şi menţineţi apăsat un contact.

2.

Atingeţi

.