BlackBerry Z10 - Modificarea adresei de e-mail de utilizat cu fiecare calendar

background image

Modificarea adresei de e-mail de utilizat cu fiecare calendar

Dacă aveţi mai multe calendare pe dispozitivul BlackBerry, puteţi seta câte o adresă de e-mail diferită pentru fiecare
calendar. Atunci când creaţi un eveniment într-un anumit calendar, invitaţiile sunt trimise utilizând adresa de e-mail
alocată la calendarul respectiv.
Adresa de e-mail utilizată trebuie să fie adăugată deja la dispozitiv. Unele conturi nu vă permit să schimbaţi adresa de e-
mail (de exemplu, contul de serviciu).

1.

În aplicaţia Calendar, treceţi rapid cu degetul în jos din partea superioară a ecranului.

2.

Atingeţi

> Setări Invitaţie la şedinţă.

3.

În lista derulantă de sub calendar, atingeţi o adresă de e-mail.