BlackBerry Z10 - Modificarea sau ştergerea unui eveniment

background image

Modificarea sau ştergerea unui eveniment

Dacă sunteţi organizatorul unui eveniment, puteţi modifica sau şterge evenimentul respectiv.

În aplicaţia Calendar, atingeţi şi menţineţi apăsat pe un eveniment.

• Pentru a modifica un eveniment, atingeţi

. Efectuaţi modificările. Atingeţi Salvare.

• Pentru a şterge un eveniment, atingeţi

.