BlackBerry Z10 - Conversia unei unităţi de măsură

background image

Conversia unei unităţi de măsură

Puteţi utiliza aplicaţia Calculator de pe dispozitivul BlackBerry pentru a transforma o unitate de măsură în alta. Calculatorul

include numeroase tipuri de măsurători pe care le poţi converti, precum temperatură, volum şi greutate. Poţi converti uşor


unităţi de măsură şi reveni rapid la activitatea anterioară.

1.

În aplicaţia Calculator, atingeţi Convertor.

2.

Alegeţi un tip de măsurătoare, unitatea iniţială şi unitatea în care doriţi să o transformaţi.

3.

Introduceţi valoarea pe care doriţi să o transformaţi.