BlackBerry Z10 - Pisanie w języku rosyjskim

background image

Pisanie w języku rosyjskim

Klawiatura rosyjska obsługuje następujące funkcje:
• Odgadywanie słów i przesuwanie sugestii słów na ekran (jeżeli funkcja ta jest włączona)
Aby skorzystać z większej liczby znaków cyrylickich w rosyjskim układzie klawiatury, możesz użyć jednej z następujących

metod:
• Aby pisać wielkie litery, naciśnij klawisz

, a następnie literę.

• Alternatywne znaki dostępne są dla liter T, I, P, L, M lub $. Aby wpisać alternatywny znak, dwa razy naciśnij główny

znak.

• Aby wpisać akcentowaną wersję znaku, naciśnij i przytrzymaj główny znak. Następnie wybierz znak akcentowany.
• Aby wpisać symbol, dotknij klawisz

. Aby wyświetlić więcej symboli, dotknij ikony

.

Podręcznik użytkownika

Ustawienia

186