BlackBerry Z10 - Wpisywanie wielkich liter

background image

Wpisywanie wielkich liter

1.

Na klawiaturze Klawiatura BlackBerry dotknij opcji

.

2.

Dotknij litery.

Wskazówka: Aby włączyć funkcję Caps Lock, dotknij ikony

i przytrzymaj ją.