BlackBerry Z10 - Ustawianie dźwięku w aplikacji Muzyka

background image

Ustawianie dźwięku w aplikacji Muzyka

Możesz ustawić, czy muzyka ma być odtwarzana przez głośnik, zestaw słuchawkowy lub słuchawkę w urządzeniu
BlackBerry.

1.

W aplikacji Muzyka dotknij utworu.

2.

Dotknij ikon

>

.

3.

Dotknij opcji dźwięku.