Pomoc usługi BlackBerry Z10

background image

BlackBerry Z10 Smartphone

Wersja: 10.3.2

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2015-06-03

SWD-20150603112710914

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje.................................................................................................................6

Nowości w tym wydaniu................................................................................................................................. 6
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................. 8
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? .............................................................................................. 10
Ikony powiadomień...................................................................................................................................... 16
Ikony menu..................................................................................................................................................17
Konfigurowanie urządzenia.......................................................................................................................... 18
Korzystanie z gestów....................................................................................................................................23
Zaawansowane interakcje............................................................................................................................ 30
Personalizowanie urządzenia....................................................................................................................... 31
Zmiana urządzeń......................................................................................................................................... 32
Technologia BlackBerry ID — informacje..................................................................................................... 43

Telefon i połączenia głosowe........................................................................................................................ 46

Telefon........................................................................................................................................................ 46
Powiadomienia i dzwonki............................................................................................................................. 56
Poczta głosowa............................................................................................................................................ 63

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 66

BlackBerry Hub oraz e-mail......................................................................................................................... 66
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ................................................................................................................96

Multimedia.................................................................................................................................................. 99

Zmiana głośności multimediów.................................................................................................................... 99
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki..........................................................99
Rozwiązywanie problemów: multimedia..................................................................................................... 100
Aparat....................................................................................................................................................... 100
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 110
Muzyka......................................................................................................................................................118
Filmy wideo............................................................................................................................................... 122

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................127
Udostępnianie multimediów.......................................................................................................................130

Ustawienia.................................................................................................................................................133

Dostosowywanie ustawień urządzenia........................................................................................................ 133
Aktualizacja oprogramowania urządzenia...................................................................................................137
Bateria i zasilanie.......................................................................................................................................138
Połączenia.................................................................................................................................................146
Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu................................................................................................. 174
Język......................................................................................................................................................... 181
Metody wprowadzania na klawiaturze........................................................................................................ 183
Ekran wyświetlania.....................................................................................................................................189
Dostępność............................................................................................................................................... 190
Karty multimedialne i pamięć masowa....................................................................................................... 210
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .............................................................................215

Aplikacje i funkcje......................................................................................................................................226

Organizowanie aplikacji..............................................................................................................................226
BlackBerry Assistant — informacje............................................................................................................ 229
Kalendarz.................................................................................................................................................. 233
Kontakty....................................................................................................................................................243
Zegar.........................................................................................................................................................251
Aplikacje Android.......................................................................................................................................255
Mapy i GPS................................................................................................................................................ 257
Przeglądarka............................................................................................................................................. 265
Tagi inteligentne ....................................................................................................................................... 272
Menedżer plików .......................................................................................................................................277
Kalkulator..................................................................................................................................................280

Wydajność i praca......................................................................................................................................282

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ............................................................................. 282
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 289

Zabezpieczenia i kopie zapasowe...............................................................................................................296

background image

Hasła i blokowanie..................................................................................................................................... 296
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia............................................................................... 303
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................304
Czyszczenie danych z urządzenia...............................................................................................................305
Ustawienia zabezpieczeń...........................................................................................................................306
Ochrona haseł ...........................................................................................................................................309

Informacje prawne.....................................................................................................................................314