BlackBerry Z10 - Menamakan semula gambar

background image

Menamakan semula gambar

1.

Dalam aplikasi Gambar, sentuh dan tahan gambar.

2.

Ketik

.

3.

Dalam medan Nama, masukkan nama untuk gambar itu.