Bantuan BlackBerry Z10

background image

BlackBerry Z10 Smartphone

Versi: 10.3.2

Panduan Pengguna

background image

Diterbitkan: 2015-06-01

SWD-20150601141354963

background image

Kandungan

Persediaan dan asas...................................................................................................................................... 6

Baru dalam keluaran ini................................................................................................................................. 6
Peranti anda sepintas lalu.............................................................................................................................. 9
Apa yang berbeza tentang BlackBerry 10 OS? ............................................................................................. 10
Ikon pemberitahuan.....................................................................................................................................16
Ikon Menu................................................................................................................................................... 17
Menyediakan peranti anda...........................................................................................................................17
Menggunakan gerak isyarat .........................................................................................................................23
Interaksi lanjutan......................................................................................................................................... 30
Memperibadikan peranti anda..................................................................................................................... 31
Penukaran Peranti....................................................................................................................................... 32
Mengenai BlackBerry ID ..............................................................................................................................43

Telefon dan suara........................................................................................................................................ 46

Telefon........................................................................................................................................................ 46
Pemberitahuan dan nada dering.................................................................................................................. 56
Mel Suara.................................................................................................................................................... 63

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................66

BlackBerry Hub dan e-mel...........................................................................................................................66
joyn untuk peranti BlackBerry 10 ................................................................................................................ 96

Media.......................................................................................................................................................... 99

Menukar kelantangan media........................................................................................................................99
Sambungan, format dan codec fail audio dan video yang disokong............................................................... 99
Rangkaian dan Sambungan: Media............................................................................................................100
Kamera..................................................................................................................................................... 100
Gambar..................................................................................................................................................... 110
Muzik........................................................................................................................................................ 118
Video.........................................................................................................................................................123

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................127
Perkongsian media.................................................................................................................................... 131

Tetapan.....................................................................................................................................................133

Menyesuaikan tetapan peranti anda...........................................................................................................133
Mengemas kini perisian peranti anda......................................................................................................... 137
Bateri dan kuasa........................................................................................................................................138
Sambungan............................................................................................................................................... 146
Papan Kekunci BlackBerry dan menaip......................................................................................................174
Bahasa......................................................................................................................................................181
Kaedah input papan kekunci......................................................................................................................183
Paparan skrin............................................................................................................................................ 188
Kebolehcapaian.........................................................................................................................................190
Kad media dan storan................................................................................................................................ 209
Menggunakan peranti anda dengan BlackBerry Link ................................................................................. 214

Aplikasi dan ciri......................................................................................................................................... 225

Menyusun aplikasi..................................................................................................................................... 225
Perihal BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 228
Kalendar....................................................................................................................................................232
Kenalan.....................................................................................................................................................243
Jam........................................................................................................................................................... 250
Aplikasi Android.........................................................................................................................................255
Peta dan GPS.............................................................................................................................................257
Pelayar...................................................................................................................................................... 265
Tag Pintar ................................................................................................................................................. 272
Pengurus Fail ............................................................................................................................................276
Kalkulator..................................................................................................................................................280

Produktiviti dan kerja................................................................................................................................. 282

Mengenai BlackBerry Balance dan ruang kerja anda ................................................................................. 282
Ingat..........................................................................................................................................................289

Keselamatan dan sandaran........................................................................................................................296

background image

Kata laluan dan mengunci..........................................................................................................................296
Apa yang perlu dilakukan jika peranti anda hilang atau dicuri..................................................................... 303
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................304
Memadam bersih peranti untuk memadam data peranti anda.................................................................... 305
Tetapan keselamatan................................................................................................................................ 306
Password Keeper ...................................................................................................................................... 309

Notis undang-undang................................................................................................................................ 313