BlackBerry Z10 - Ikony baterie a napájení

background image

Ikony baterie a napájení

V horní části domovské obrazovky zařízení BlackBerry se zobrazují ikony úrovně nabití baterie.

Ikona

Popis

Baterie se nabíjí.

Baterie je plně nabitá.

Baterie se nenabíjí, protože zdroj nedodává dostatek
napájení. Baterii nabíjejte pomocí nabíječky dodané spolu
se zařízením BlackBerry.

Stav nabití baterie je nízký a je možné, že se kvůli úspoře
energie bezdrátové připojení přeruší. Pokud je baterie příliš
vybitá, zařízení se může automaticky vypnout. Uložte si
všechnu práci a zařízení nabijte.

Došlo k problému s baterií a může být zapotřebí baterii
vyměnit. Používejte pouze baterii schválenou společností
BlackBerry pro příslušný model zařízení.

Není vložena baterie.