Nápověda pro BlackBerry Z10

background image

BlackBerry Z10 Smartphone

Verze:: 10.3.2

Uživatelská příručka

background image

Vydáno: 2015-06-01

SWD-20150601145552932

background image

Obsah

Nastavení a základní funkce...........................................................................................................................6

Novinky v tomto vydání.................................................................................................................................. 6
Rychlé seznámení se zařízením......................................................................................................................8
Čím se zařízení BlackBerry 10 OS liší? ..........................................................................................................10
Ikony oznámení............................................................................................................................................16
Ikony nabídky.............................................................................................................................................. 17
Nastavení zařízení........................................................................................................................................17
Používání gest..............................................................................................................................................22
Pokročilé interakce...................................................................................................................................... 29
Přizpůsobení zařízení................................................................................................................................... 31
Změna zařízení............................................................................................................................................ 31
Informace o aplikaci BlackBerry ID ..............................................................................................................41

Telefon a hlas.............................................................................................................................................. 45

Telefon........................................................................................................................................................ 45
Oznámení a vyzváněcí tóny.......................................................................................................................... 54
Hlasová pošta.............................................................................................................................................. 61

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 64

BlackBerry Hub a e-mail.............................................................................................................................. 64
Aplikace joyn pro zařízení BlackBerry 10 ..................................................................................................... 93

Média.......................................................................................................................................................... 96

Změna hlasitosti zvuku médií....................................................................................................................... 96
Podporované přípony, formáty a kodeky zvukových a video souborů............................................................. 96
Odstraňování problémů: Média.................................................................................................................... 97
Fotoaparát...................................................................................................................................................97
Obrázky.....................................................................................................................................................107
Hudba....................................................................................................................................................... 114
Videa.........................................................................................................................................................119

background image

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................124
Sdílení médií..............................................................................................................................................127

Nastavení.................................................................................................................................................. 129

Úprava nastavení zařízení.......................................................................................................................... 129
Aktualizace softwaru zařízení .................................................................................................................... 133
Baterie a napájení......................................................................................................................................134
Připojení....................................................................................................................................................142
Klávesnice BlackBerry a psaní................................................................................................................... 168
Jazyk......................................................................................................................................................... 175
Metody zadávání pomocí klávesnice...........................................................................................................177
Zobrazení na obrazovce............................................................................................................................. 182
Usnadnění.................................................................................................................................................184
Paměťové karty a úložiště...........................................................................................................................202
Používání zařízení s aplikací BlackBerry Link ............................................................................................. 207

Aplikace a funkce...................................................................................................................................... 218

Organizace aplikací....................................................................................................................................218
Informace o aplikaci BlackBerry Assistant ................................................................................................. 221
Kalendář....................................................................................................................................................225
Kontakty....................................................................................................................................................235
Hodiny.......................................................................................................................................................243
Aplikace pro systém Android......................................................................................................................247
Mapy a GPS............................................................................................................................................... 249
Prohlížeč................................................................................................................................................... 257
Inteligentní značky .................................................................................................................................... 265
Správce souborů ....................................................................................................................................... 269
Kalkulátor..................................................................................................................................................272

Produktivita a práce...................................................................................................................................274

Technologie BlackBerry Balance a pracovní prostor .................................................................................. 274
Pamatujte..................................................................................................................................................280

Zabezpečení a zálohování.......................................................................................................................... 287

background image

Hesla a uzamčení...................................................................................................................................... 287
Postup v případě ztráty nebo krádeže zařízení............................................................................................ 294
BlackBerry Protect ....................................................................................................................................294
Vymazání dat ze zařízení............................................................................................................................ 296
Nastavení zabezpečení.............................................................................................................................. 297
Správce hesel ........................................................................................................................................... 299

Právní upozornění......................................................................................................................................304